Norbanako adimen konbinazioak egiten gaitu ezberdin...
  Adimena,  oroimen eta pertzepzioaren funtzioetatik esperientzia eskuratu, egoera berrietara egokitu, komunikatu, kontzeptu abstraktoak maneiatu eta ingurunean sortzen diren egoeretara egokitu eta arazoak konpontzeko ahalmena da. Alde anitzeko kontzeptua alegia.
 
Eskola, adimen mota zehatz baten inguruan ibili izan da beti, XX. mendean zehar egin izan diren adimen azterketetan islatzen da hori. Bertan, adimen mota zehatz bat landu izan da. Azterketa hauetan trebeak ez ziren haurrek, besteek baino adimen maila urriagoa zutela argudiatzen zen.
Gaur egunean aldiz, 7 adimen moeta ezberdin ezagutu eta onesten dira;
-  Linguistikoa, logiko-matematikoa, bisual-espaziala, musikala, interpersonala, intrapersonala eta motorikoa.
Ume guztiek dituzte adimen moeta guzti hauek, baina genetika eta beste faktore batzuk direla eta hauen garapena maila ezberdinetan ematen da.
Ezagutzak barneratzeko, haurrak gutxieneko seguritate eta afektu  batez inguratu beharra dauka. Horregaitik, bere eguneroko bizitzan gurutzatzen diren agente orok hau transmititzen jakitea funtsezkoa bilakatzen da.
Ondorioz, gogoratu;
 “Denok gara ezberdinak. Adimen konbinazioa bakarra da, norbanako bakoitzari dagokiona."

No hay comentarios:

Publicar un comentario